Nu om dage er det afgørende for en restaurant at have et online booking system, men det er også vigtigt at vælge et værktøj, som ikke kun er nyttigt ved almindelige reservationer, men som også kan hjælpe med at sikre, at bordene bliver besat i kritiske øjeblikke. Som f.eks. når en gæst efter at have foretaget en reservation og modtaget en bekræftelse ikke dukker op og ikke afbestiller.

Fænomenet er kendt som “no show”

I nogen tid har man med alle midler forsøgt at omgå den slags situationer, og det er ved at give resultater. Faktisk viser en undersøgelse, som vi foretog i 2016 blandt vores medlemsrestauranter, at “no shows” i gennemsnit udgør 3,6 % af reservationerne, men heldigvis kan man takket været indsatsen fra TheFork nu begynde at se en nedadgående tendens.

Det glæder os at kunne fortælle, at blandt de tiltag, som vi bidrager med til helheden fra TheForks side, er forbedringer i vores booking system. Systemet indeholder nu et par yderst nyttige funktioner, som kan hjælpe med at nedbringe risikoen for “no shows”.

Læs videre, og se, om du har brug for dem på din restaurant:

Automatisk udsendelse af reservationspåmindelser

I førnævnte undersøgelse blev vi bekendt med, at grund nummer to til at gæster ikke dukker op, er, at de har glemt alt om reservationen.

Med dette in mente har vi nu optimeret afsendelsen af reservationspåmindelser via e-mail ved bl.a. at inkludere en automatisk et-kliks-afsendelse af bekræftelser til alle aktive reservationer. Dvs. at du fra nu af i TheFork Manager kan minde dine gæster om deres reservation med ét enkelt klik og dermed undgå at risikere, at de ikke dukker op, fordi de har glemt det.

Det er nødvendigt for at sikre, at alle borde bliver besat, og nu er det meget nemmere og mere praktisk end nogensinde før – og det foregår automatisk.

.

Garanti via kreditkort

De to tidligere funktioner reducerer risikoen for no shows, det gør denne funktion også, men desuden er du garanteret 100 % på dine reservationer, uanset hvornår, da det gør det muligt for restauranten at pålægge et gebyr på gæstens kreditkort, hvis vedkommende ikke dukker op og ikke har afbestilt i god tid. Sådan fungerer det:

Restauranten konfigurerer systemet, og fastsætter beløb, frist og services, som f.eks. den reservationstype, gebyret skal gælde for. Du kan fastsætte forskellige beløb alt efter serveringsperiode, menuvalg eller reservationstype. Det er genialt til at sikre indtjeningen på dage, hvor belægningen kan være usikker, som f.eks. valentinsdag, ved gruppereservationer eller særmenuer.

TheFork Nedbring antallet af "no shows" med et booking system

Når gæsten foretager sin reservation, giver vedkommende sine kreditkortoplysninger, og får besked på, at der vil blive pålagt et gebyr, hvis han eller hun ikke dukker op eller ikke afbestiller inden for en frist, som restauranten fastsætter. Det kan f.eks. være 24 før. Selvom restauranten selvfølgelig altid kan vælge ikke at opkræve gebyret, hvis udeblivelsen skyldes tvingende grunde eller ligefrem force majeure.

Det er en måde, hvorpå man kan nedbringe antallet af “no shows”, da det forstærker gæsternes forpligtelse over for restauranten.

TheFork Nedbring antallet af "no shows" med et booking system

Hvad skal du gøre for at få disse tre funktioner?

Har du endnu ikke et booking system, så registrer dig hos TheFork, og installer TheFork Manager i din restaurant ved at klikke her.

Har du allerede vores software, så få fat i din kontaktperson hos os, eller skriv til os på support@thefork.dk. Nu vil kunne mærke forskel!

Andre artikler, der måske vil interessere dig

TheFork Få mest muligt ud af dit booking system

Et værktøj fra TheFork

Få mest muligt ud af dit booking system

Lad os tale om det Du kan dele dine erfaringer og meninger med os ved at udfylde formularen nedenfor. Vi er interesserede i at høre din mening.

Mere end 40 000 restauranter er allerede på TheFork – kom og vær med- Prøv TheFork uden forpligtelse -