Få flere gæster med annoncer på TripAdvisor

Ved du, hvor mange brugere, der dagligt søger efter restauranter på TripAdvisor? Millioner! Og ved du så, hvor mange restauranter, der dagligt får flere gæster takket være denne rejseplatform? Mange! Fordi det er en af de mest velbesøgte af slagsen på verdensplan. For at hjælpe restauranterne med at omdirigere denne kæmpe brugertrafik direkte til deres profil, har TripAdvisor lanceret et nyt værktøj: annoncering.

Hvilke fordele giver det?

TheFork – Få flere gæster med TripAdvisor Ads

TheFork – Få flere gæster med TripAdvisor AdsBetalt fremtrædende annonceplacering

Annoncer på TripAdvisor gør, at restauranten optræder øverst på listen inden for sin kategori. Det tiltrækker de brugere, der befinder sig i området, og som leder efter restauranter i nærheden, samt tilrejsende, som også leder efter et sted at spise i det pågældende område. Eksklusive reklamer, som styrker restaurantens image i forhold til konkurrenternes.

Det er alle tiders måde at få så meget som muligt ud af restaurantens profil på TripAdvisor på.

TheFork – Få flere gæster med TripAdvisor Ads

Kvalitetstrafik

Det handler om et marketingværktøj, der gør restauranten i stand til at tiltrække potentielle gæster direkte til spisestedet. Det er annoncer, der skaber kvalitetstrafik, da de vises specifikt for de gæster, som er interesserede i lokalområdet og den kategori, som restauranten hører ind under. Det betyder, at alle klik kommer fra brugere, der er de mest sandsynlige fremtidige gæster på spisestedet.

Det er annoncer, der er velegnede til at ramme præcist.

TheFork – Få flere gæster med TripAdvisor Ads

Uden risiko

Man betaler for annoncer på TripAdvisor ud fra resultatet. Man betaler kun for de klik, der sender brugerne videre til restaurantens profil. Uden at man er forpligtet til fortsat annoncering eller belastes af skjulte gebyrer. Desuden er det en service, som, selvom den fornys på månedsbasis, kan ændres eller stoppes, når man vil, alt efter restaurantens behov.

Nemt at håndtere og uden binding.

TheFork – Få flere gæster med TripAdvisor AdsKunne du tænke dig at prøve at annoncere på TripAdvisor og tiltrække flere gæster til din restaurant?

Det er meget nemt!  

Du skal blot tilgå din konto for at sammensætte din annoncekampagne på få minutter. Klik på linket nedenfor for at prøve nu:

www.tripadvisor.dk/Restaurant_Ads

Har din restaurant ikke en profil på TripAdvisor, anbefaler vi, at du klikker her og opretter en med det samme, så du kan tiltrække nye gæster gennem denne fantastiske platform.

Lad os tale om det Du kan dele dine erfaringer og meninger med os ved at udfylde formularen nedenfor. Vi er interesserede i at høre din mening.

Andre artikler, der måske vil interessere dig

Mere end 65 000 restauranter er allerede på TheFork – kom og vær med- Prøv TheFork uden forpligtelse -

Kom med i det største fællesskab af restauranter i verden, og få disse fordele:

  • Al reservation samlet i det samme program
  • Dagsaktuel oversigt over jeres bordpladser
  • Jeres restaurant kan bookes via TheFork, TripAdvisor og andre
  • Bordopsætning tilpasset jeres lokaler
  • Egen reservationsknap både på jeres egen hjemmeside, på Instagram og på Facebook
  • TheFork-teamet består af rigtige mennesker, der er klar til at hjælpe jer
loading

Vi tilbereder din anmodning.

Om få sekunder vil du fortsætte med din registrering

 

Information om restaurant

Kr

Prøv det, og hvis du ikke er overbevist, kan du ganske enkelt stoppe igen.

Kontaktoplysninger