De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten

14 oktober 2018
ElTenedor presupuesto de marketing de un restaurante

Det primære formål med et marketingbudget for restauranten er at sikre det bedste afkast. En af restauratørens vigtigste opgaver er at investere i de bedste ressourcer, strategier og medarbejdere til markedsføring af restauranten i en tid med digital omstilling. Hvordan opnår man de bedste resultater? Hvordan investerer man effektivt og får fuld belægning?

Der er ikke nogen fast opskrift, for hvert spisested har sine egne karakteristika. Men der er 5 almengyldige punkter, som er universelle for enhver restaurant, der er ved at lægge marketingbudget. Bemærk:

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten Tjek udgifts- og indtjeningshistorikken

Det er vigtigt at kende resultatet af de foregående år for at kunne lægge budget for det kommende år. Svar på spørgsmål som:

 • Hvor meget blev nettooverskuddet for sidste år?
 • Hvilke af de produkter og serviceydelser, der blev markedsført, brugte gæsterne flest penge på?
 • Hvor mange nye gæster blev stamkunder, og gennem hvilke kampagner?
 • Hvor stort et afkast var der på investeringerne i forhold til sidste års budget?
En analyse af disse data er af grundlæggende betydning for at forstå , hvilke tiltag der har fungeret, hvilke der stadig er igangværende, og naturligvis også hvilke der har medført tab. Man kan også få en forståelse for, om der er investeret for meget, tilpas meget eller for lidt i marketing af restauranten i forhold til det antal gæster, man har vundet for sig i den periode, man kigger på.

En restaurant kan eksempelvis have investeret i indhold og annoncer på Twitter i sit tidligere budget med et meget lavt investeringsafkast og så opdage, at gæstemålgruppen har forandret sig og nu består af kvindelige millennials, hvis foretrukne sociale medie er Instagram. Eller et spisested kan have investeret i live musik flere aftener om ugen uden noget større resultat og opdage, at på specifikke dage er der kommet flere familier med børn til, som sætter pris på, at der er underholdning til børnene.

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten Definer de faste investeringer

Andre vigtige faktorer, der er vigtige at holde sig for øje, inden man lægger et nyt budget, er de absolut nødvendige investeringer og udgifter, som skal med på marketingplanen. Faktisk er der nogle aktiviteter, som er helt essentielle for at forretningen kan køre, som f.eks. en velfungerende hjemmeside, tilstedeværelse på portaler som TheFork for at kunne modtage online reservationer, udprint af weekendmenuen, promovering af sportsbegivenheder i de vigtigste perioder, en stabil e-mailudbyder, annoncer på de sociale medier, etc. Og hver restaurant har sine egne behov.

Derfor er det vigtigt at justere tallene i forhold til inflationen for disse tjenesteydelser og aktiviteter.

Er du nået hertil i indlægget, og har du endnu ikke en marketingplan, så læs denne artikel med en gratis skabelon for at lave en.

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten Sæt realistiske mål

Hvorfor vil jeg investere i marketingbudgettet? Dét er det store spørgsmål. Det vigtigste er, at målene ...

 • Er klare og præcise.
 • Er målbare.
 • Kan gennemføres trods større udfordringer.
 • Giver skelsættende resultater for spisestedet.
 • Kan opdeles i forskellige tidsfrister.
De tiltag, der skal til for at tiltrække nye gæster, er ikke nødvendigvis de samme, der skal gennemføres for at sikre deres loyalitet på langt sigt, øge salget i et bestemt tidsrum eller forbedre restaurantens image. Det handler om mål med forskellige fremgangsmåder og helt sikkert forskellige budgetter.

Et generelt mål kunne være:

"At øge salget med 15 % på serveringerne fra tirsdag til fredag i løbet af det næste kvartal".

Og de specifikke mål:

 • At udvikle en e-mailmarketingkampagne for at tiltrække lokalområdets forretningsfolk.
 • Lancere et rabat- og kundeprogram for stamkunder i dette tidsrum.
I den forbindelse er det vigtigt, at der er en god tidsmargen til at måle i, så man får et reelt billede af afkastet af sin investering inden for hvert delmål, da der er kampagner, som er længere tid om at generere resultater end andre, fordi de kræver, at man laver tests, tilpasser, lærer og foretager forbedringer undervejs i processen. Det plejer at forholde sig sådan med e-mailmarketing, hvor man laver tests, indtil man er nået frem til de kampagner og det indhold, som gæsterne er mest interesserede i.

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten Definer budgetmodellen og investeringen

Efter at målene er fastlagt, kommer sandhedens øjeblik: Hvor meget skal man investere i sit marketingbudget for restauranten?

Inden vi sætter tal på, kan vi se nærmere på forskellige typer budgetter:

 • Baseret på samme øvelse som før med hensyn til struktur, tal, udgifter, risikomargen, etc.
 • Hensyntagen til konkurrenternes budget, hvadenten det drejer sig om at investere mere eller det samme, alt efter hvilken marketingstrategi, der gennemføres.
 • Hensyntagen til ledelsesmæssige beslutninger omkring nye projekter eller nødvendigheder inden for andre områder på restauranten.
 • Eller en blanding af ovenstående. Et blandet budget, der kombinerer strukturen fra det foregående budget, konkurrenternes budget og fremskrivninger.
Med alle disse informationer på hånden kan man med større sikkerhed fastsætte det beløb, man vil investere, med en mindre tabsmargen.

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten Tilpasse sig forandringerne i branchen

En aktuel ting, som vi mener er meget vigtig at tage hensyn til, når man skal lægge marketingbudget for restauranten, er hensyntagen til de tendenser og ændringer, der foregår i branchen. Gæsternes forbrugsvaner ændrer sig konstant, og restauranterne bør tilpasse sig disse, hvis de ønsker at have fuld belægning det meste af tiden.

Undervejs falder vi over nye produkter, som kommer på mode, nye tiltag på de sociale medieplatforme, nye præferencer inden for digitalt forbrug, etc. – og marketingbudgettet ændres i takt med disse. I dag ved vi f.eks., at madvideoer og lækre billeder skaber en højere grad af interaktion end tekst. Hvad venter der os i morgen?

TheFork De 5 vigtigste punkter i et marketingbudget for restauranten Husk, at vi på TheFork udvikler værktøjer for at lette den digitale overgang på restauranterne og for at spisestederne bedre kan leve op til deres budgetter. På reservationsportalen har vi en bred vifte af funktioner til at tiltrække og sikre gæsternes loyalitet samt give vores medlemsrestauranter den bedste promovering.

Og med TheFork Manager er der uendeligt mange muligheder! Dette managementprogram gør det muligt at administrere reservationer i realtid og oprette en kundedatabase samt foretage e-mailkampagner og administrere og svare på online anmeldelser. Åh... og vi udvikler også gratis hjemmesider. Alt sammen på samme sted.

Klik her for at komme i kontakt med vores rådgivere, og få et bedre indblik i de fordele, vi kan tilbyde, særligt med henblik på at lave en velfunderet investering i dit marketingbudget for restauranten. Du vil ikke fortryde det!

Udforsk TheFork Manager

Bliv mere synlig online

Øg antallet af fyldte borde

Bekæmp no-shows

Sæt din lid til brancheeksperter