Bli med på vår satsing Back to the Restaurant for å øke bordbestillingene dine

3 juli 2020
Back to the Restaurant

Bli med på satsingen Back to the Restaurant for å gjøre restauranten din mer synlig og tiltrekke dere flere bordbestillinger.

TheForks formål har alltid vært å øke restaurantens omsetning, skaffe dere flere bordbestillinger, gjøre restauranten mer synlig og dermed øke aktivitetsnivået deres. 

I de siste månedene har bransjen gått gjennom en krise vi aldri har opplevd maken til, og vi som bedrift, har støttet og stått ved din side gjennom dette. 

Nå vil vi komme oss videre ved å lansere vår største satsing noen sinne: BACK TO THE RESTAURANT. Tiden er inne for å fart på hjulene igjen i restaurantbransjen, det er på høy tid å få opp omsetningen i restaurantene og fylle bordene med spisegjester, akkurat som før, eller kanskje enda mer. 

Det er tid for å komme på fote igjen og glede seg sammen med tusenvis av matglade rundt om i verden. . Vi har gått sammen med partnere, kokker og restaurantenes foreninger for å få til dette.


 

Hva er Back to the Restaurant?

Det er den største satsingen NOEN SINNE til støtte for restauranter i 20 land og 20 millioner spisegjester som igjen vil kunne nyte god mat på de 10 000 restaurantene som er med i løpet av 60 dager.

 

Hvordan fungerer det?

Satsingen Back to the Restaurant vil arrangeres fra 17. september til 17. november og

gjestene får tilbud om 50 % rabatt som de kan nyte godt av når de kommer tilbake til sine favorittrestauranter eller for å oppdage nye for å glede seg over god mat med venner, familie og kolleger.

 

Hva har restaurantene å tjene på det? 

  • Enkelt å fylle opp restauranten! Restaurantene vil kunne få 4 ganger* så mange bordbestillinger som restauranter som ikke er med, og dobbelt så mange bordbestillinger etter satsingen.

 

  • Gang restaurantens omsetning med 2,6** og få 2,4 ganger så stort dekningsbidrag i løpet av perioden, noe som vil komme godt med for å komme på fote igjen etter koronakrisen.

 

  • Få fordel av omfattende reklame og få 4 ganger så stor omsetning og besøkende takket være; TV-show, nyhetsbrev som sendes til millioner av TheForks brukere, innlegg på thefork-blogger, kampanjer på sosiale medier, annonsering på TheForks nettside og app, dedikerte push-varsler til TheFork-brukere.

 

Hvorfor bør restauranten din være med?

Formålet med Back to the Restaurant er å hjelpe restaurantene tilbake på fote etter koronakrisen, og våre beregninger tilsier at i løpet de 60 dagene satsingen varer, vil restauranter som er med få 4 ganger så mange bordbestillinger sammenlignet med de som ikke er med. Effekten av denne økningen i bordbestillinger vil fortsette selv etter at festivalen. Vi regner med at restaurantene som er med vil i gjennomsnitt få dobbelt så mange bordbestillinger. En forretningsmulighet du ikke burde gå glipp av!

 

Bli med på festivalen Back to the Restaurant for å få restauranten din raskere tilbake på fote igjen. Kontakt din kundekontakt nå for å bli med på festivalen og få fart på restauranten igjen.

Er ikke restauranten med på TheFork ennå? Bli med her og nå og nyt godt av fordelene med festivalen Back to the Restaurant for å fylle opp restauranten.

 

*Egne data fra LaFourchette under en festival i kvartal 3 i Frankrike fra 21.06.2019 til 21.09.2019 og etter en festival i kvartal 3 i Frankrike fra 21.09.2019 til 06.10.2019

 

Join Back to the Restaurant

Boost your business recovery

What’s Back to the Restaurant?

It’s the biggest initiative EVER launched to support restaurants in 20 countries and towards 20 million diners that will again enjoy food excellence in the 10.000 restaurants participating during 60 days.

 

How does it work?

Back to the Restaurant event will take place from September 17th to November 17th and 

diners will be offered 50% discount to enjoy coming back to their favourite restaurant and discover new ones to celebrate gastronomy with friends, family and colleagues.

 

What’s in it for your restaurant? 

  • Easily fill in your restaurant! Participating restaurants are likely to get 4 times* more reservations than non participating restaurants and 2 times more reservations after the event.

 

  • Multiply  your restaurant revenue by 2,6**and benefit from 2,4 times more gross margin during the operation to better and quicker recover from covid-19 crisis.

 

  • Benefit from enhanced advertising  and get 4 times more reviews and traffic thanks to: advertising of the event on TV shows, newsletters sent to millions of TheFork users,Facebook and Instagram campaigns, advertising on TheFork website and app and dedicated TheFork Blog Posts.

 

Why should your restaurant participate ?

The ambition of Back to the Restaurant  is to help restaurants recover from covid-19 crisis and our data show that during the 60 days of Back to the Restaurant, participating restaurants will get 4 times more reservations than the ones not participating. This booking increase effect will continue even after the festival since we estimate that participating restaurants will receive on average 2 times more reservations (thanks to the boost in reviews and traffic during the event). A business opportunity you should not miss!

 

Bet on Back to the Restaurant event to speed up your restaurant recovery! Contact your account manager right now to participate in the festival and boost your business.

Not restaurant partner yet ? Join us right now and benefit from Back to the Restaurant festival to fill in your restaurant.

 

*Internal data from LaFourchette during the Q3 2019 festival in France from 21/06/19 to 21/09/2019 & after the Q3 2019 festival from 23/09/2019 to 06/10/2019

Oppdag TheFork Manager

Få større synlighet på nettet

Øk tabellenes okkupasjonsrate

Kjemp mot nei-show

Stole på bransjeekspert