Verzamel meer beoordelingen dankzij de TripAdvisor WiFi!

10 september 2019
TripAdvisor WiFi Plus

Tripadvisor geeft je een nieuwe manier om je restaurant te ontwikkelen en een band met je klanten te creëren: TripAdvisor WiFi Plus.

TripAdvisor WiFi Plus: de voordelen voor jouw restaurant

TripAdvisor WiFi Plus Verbeter je klantervaring:

Hoewel er niets revolutionairs is aan het aanbieden van WiFi aan consumenten, gaat het bij deze nieuwe functie niet alleen om het verbeteren van de klantervaring van je restaurant. Het gaat ook om het opbouwen van betere relaties met je klanten dankzij de gegevensverzameling, zodat je bijvoorbeeld e-mailingcampagnes naar je klanten kunt sturen.

TripAdvisor WiFi Plus Verzamel meer beoordelingen en bouw klantbinding op:

Hoe werkt het? Het principe is eenvoudig: met de TripAdvisor WiFi hebben je gasten toegang tot het gratis WiFi-netwerk via een vooraf geconfigureerde pagina, waarop ze hun e-mailadres of sociale netwerk-ID's moeten invoeren. Zodra je klanten verbonden zijn, stuurt TripAdvisor WiFi Plus hen een herinnering om een beoordeling op je TripAdvisor-pagina te publiceren. Het is een gewone herinnering, maar wel eentje die voor 70% extra beoordelingen op je pagina kan zorgen.*

Maak je geen zorgen, deze functie vereist geen kennis van marketing of programmeren. TripAdvisor WiFi Plus helpt je om je klanten beter te leren kennen en hen automatisch marketing e-mails te sturen, bijvoorbeeld om hen een fijne verjaardag te wensen, hen speciale aanbiedingen of kortingen aan te bieden om hen te bedanken voor hun loyaliteit, enz.

TripAdvisor WiFi Plus Informatie over je klanten krijgen en gebruiken:

Zodra je klanten zijn verbonden met de TripAdvisor WiFi, kan je informatie verzamelen over hun consumptiegewoonten, voorkeuren, enz. Ook weet je hoeveel nieuwe klanten verbinding hebben gemaakt met de WiFi, en meer. Hoe beter je je klanten kent, hoe beter je kan voldoen aan hun behoeften en hun ervaring in je restaurant kan verbeteren.

TripAdvisor WiFi Plus Hoeveel kost het eigenlijk?

Wij bieden 3 soorten abonnementen aan: maandelijks, jaarlijks of voor twee jaar. Klik hier voor meer informatie over onze tarieven.

En voor nog meer informatie nodigen we je uit om onze FAQ te lezen.

*Bron: TripAdvisor Internal Data, 2017

Maak kennis met TheFork Manager

Verhoog je online zichtbaarheid

Verhoog de bezettingsgraad

Ga de strijd aan tegen no-show

Vertrouw op de deskundigen in de sector