Beräkna din avkastning på investeringen

Kontrollera själv hur mycket TheFork kan bidra med till din restaurang

För att hjälpa dig att beräkna den potentiella vinst som restaurangen kan få med TheFork ber vi dig att svara på de fem frågorna nedan och uppskatta hur många kunder du kan dra till dig, samt vilken ytterligare omsättning du kan vänta dig beroende på din kostnadsstruktur

1 Vad ligger er genomsnittsnota på?Ange ett medelvärde för såväl lunch som middag samt hög- respektive lågsäsong.

2 Hur många gäster tar ni emot per sittning?Ange även här ett medelvärde för såväl lunch som middag samt hög- respektive lågsäsong.

3 Hur många sittningar erbjuder ni per vecka?Om ni t.ex. har öppet sex dagar, lunch och middag, blir det 6 x 2 = 12

4 Hur många ytterligare gäster förväntar du dig att få med hjälp av TheFork?I genomsnitt ser våra kunder en ökning på 20 % fler bokningar

5 Hur stor andel utgör dina rörliga kostnader?De rörliga kostnaderna ligger generellt på 35 % i branschen (råvaror)

Upptäck din potentiella vinst med TheFork

Gör 50 000restauranger sällskap och anslut er till TheFork ni med- Testa TheFork utan bindningstid -