TheFork zorgt voor minder no-shows in uw restaurant

Publiceer de 20.11.2018 - Laatst bijgewerkt 21.11.2018
Inhoudsopgave
  1. De acties van TheFork voor restauranthouders om no-shows te verminderen:
  2. Het 'anti no-showplan': #ik ga of ik annuleer
  3. De overboeking
  4. Hier zijn enkele voorbeelden van sectoren die ook het no-show-fenomeen bestrijden:
  5. De hotelsector
  6. De vervoerssector:
  7. Gyminstructeurs:

Het no-show-fenomeen is een ware plaag waarmee restauranthouders dagelijks moeten afrekenen. Voor meer bewustwording startte TheFork een programma om no-shows te verminderen. We moeten erop wijzen dat een groot aantal consumenten zich niet bewust is van de gevolgen van een no-show en dat het minste dat men kan doen het op de hoogte stellen van de restauranteigenaar is als men een reservatie niet kan nakomen.

Daarom heeft TheFork sinds 2016 een 'anti no-show'-actieplan ontwikkeld. We hebben besloten om de belangrijkste elementen in de strijd tegen no-shows op te sommen om u te helpen dit fenomeen in uw restaurant te elimineren:

De acties van TheFork voor restauranthouders om no-shows te verminderen:

Mogelijkheid om een bankwaarborg te vragen aan uw klanten via TheFork Manager (enkel voor PRO, PRO+ en Insider). De moeilijkheid is om de dosering van deze functie in te schatten. omdat sommige klanten in de verleiding kunnen komen om een ander restaurant te kiezen dat een dergelijke garantie niet vraagt.

U beschikt over een klantenbestand met informatie over no-show risico's met een betrouwbaarheidsindicatie. Met die indicatie kunt u klanten herkennen die meestal hun reservaties niet nakomen, zodat u hen kunt terugbellen om de reservatie opnieuw te bevestigen.

U kunt de optie "wachtlijst" activeren op de interface van TheFork manager (enkel voor PRO, PRO+ en Insider). De lijst wordt weergegeven op het moment dat de klant een onlinereservatie doet en hij krijgt het voorstel om zich in te schrijven. Met deze oplossing is het mogelijk een optimale <strong>bezettingsgraad</strong> van het restaurant te garanderen.

Na de reservatie op TheFork sturen we automatisch herinneringen naar onze gebruikers om het aantal no-shows te verminderen.

De gebruiker die na effectieve no-shows en waarschuwingen niet komt opdagen riskeert het volgende:

  • De nietigverklaring van de loyaliteitspunten (die recht geven op extra kortingen)
  • De mogelijkheid dat zijn account permanent of definitief wordt opgeheven
  • Of zelfs blacklisting. Op voorwaarde dat hiermee aan alle wettelijke verplichtingen in de betrokken landen wordt voldaan.

Het 'anti no-showplan': #ik ga of ik annuleer

Wij vestigen de aandacht van onze gebruikers op de morele en economische schade die een no-show veroorzaakt. TheFork voert in verschillende landen communicatiecampagnes met video's, cartoons, artikelen en witboeken om klanten bewust te maken van het ongepaste en schaamtelijke aspect van een no-show.

Als u vaststelt dat no-shows een terugkerend probleem zijn in uw restaurant, kan er een extra optie beschikbaar zijn, zelfs als het een risico met zich meebrengt:

De overboeking

Sommige aanbieders passen deze praktijk toe omdat ze weten dat er een altijd een groot aantal no-shows zijn. Ze kiezen het zekere voor het onzekere en geven de voorkeur aan meer verkopen en meer reservaties aannemen dan de capaciteit die ze hebben. Veel sectoren zoals horeca, vervoer- en luchtvaartmaatschappijen kiezen voor deze methode om hun activiteit winstgevend te maken.

Door gebruik te maken van de acties van TheFork vermindert u het no-show-fenomeen aanzienlijk:

Hier zijn enkele voorbeelden van sectoren die ook het no-show-fenomeen bestrijden:

De hotelsector

In tegenstelling tot de restauratiesector hebben hotels weinig of geen 'vragen van passanten' terwijl restaurants dat wel hebben: de voorbijganger die besluit een restaurant binnen te gaan. (Met uitzondering van zeer hoogwaardige restaurants, die geen 'passanten' hebben en die daardoor meer op hotels lijken). Om dit fenomeen tegen te gaan past de hotelsector veiligheids- en overboekingsmethodes toe.

De vervoerssector:

Het is duidelijk dat luchtvaartmaatschappijen en spoorwegmaatschappijen overboekingen en veiligheidsmethodes toepassen door een "betalingsgarantie" te vragen: door u tickets te verkopen die niet aanpasbaar of terugbetaalbaar zijn.

Gyminstructeurs:

Gyminstructeurs (coaches, therapeuten, instructeurs ...) passen heel innovatieve systemen toe, een combinatie van sanctie en veiligheid: bij sommigen betaalt u het dubbele van de prijs voor de les die u gereserveerd hebt als u niet komt opdagen. Dit is om klanten/patiënten heel sterk aan te moedigen om te komen.

U bent restaurateur en u wilt verwezen worden naar ? Aarzel niet en klik hier om het registratieformulier in te vullen.