Welke nieuwe realiteit post-Covid-19 is er voor de Belgische restaurants?

Publiceer de 19.06.2020 - Laatst bijgewerkt 30.06.2020
Welke nieuwe realiteit post-Covid-19 is er voor de Belgische restaurants?

TheFork maakt een studie bekend over de verwachtingen van restaurants en hun bezoekers.

Na een sluiting van meer dan 12 weken kunnen Belgische restaurants, cafés en bars op 8 juni hun deuren opnieuw voor het publiek openstellen.

Maar zijn de restaurants en hun bezoekers klaar voor deze heropening?

TheFork, leader op het vlak van online reserveringen in restaurants, voerde een studie uit om de nieuwe verwachtingen van de restaurantbezoekers en -uitbaters te analyseren naar aanleiding van het heropenen van de restaurants.

 

Gemotiveerde bezoekers, die zich echter zorgen maken over de condities

Volgens de enquête die in mei plaatsvond, geven bijna 66% van de Belgen aan dat ze even vaak als voordien op restaurant zullen gaan, en 6% zegt zelfs dat ze vaker willen gaan dan voorheen

Globaal wordt het heropenen van de restaurants dus vol ongeduld afgewacht: 60% van de bezoekers denkt dat ze nog tijdens de maand van de heropening van de zaken op restaurant zal gaan, en 22% in de komende 3 maanden, dat is dus 82% tijdens de eerste 3 maanden! 

Wat het budget betreft, voorziet de studie geen belangrijke impact: 62% van de Belgen is van mening dat hun budget niet te lijden heeft gehad en is niet van plan om meer dan vroeger op de uitgaven op restaurant te letten.

Maar om te verzekeren dat het heropenen in de best mogelijke omstandigheden verloopt, is het op vandaag van fundamenteel belang dat de restaurantuitbaters hun klanten geruststellen. 78% van de ondervraagde personen geeft immers aan dat het "essentieel" of "zeer belangrijk" is om geïnformeerd te zijn over de sanitaire maatregelen die de restaurants hebben genomen. 

infographic thefork B2C

Restaurants verlangen om opnieuw te openen en hun inkomsten te verhogen

Volgens de enquête die bij de restauranthouders werd gehouden, denkt 61% van hen om hun restaurant opnieuw te openen zodra ze hiervoor toestemming krijgen en denken ze in staat te zijn om de nieuwe maatregelen na te leven die ze moeten toepassen. 84% van de restauranthouders zijn van mening dat ze de tafels op minstens anderhalve meter kunnen scheiden. Om deze winstderving te compenseren, denkt om en bij 26% van de restaurants dat ze langer open zullen zijn.

Wat de tarieven betreft, wil 60% van de restaurants dezelfde prijzen als voor de sanitaire crisis behouden.

Om aan de bezorgdheid van de restaurantbezoekers tegemoet te komen en om hun inkomsten veilig te stellen, zijn restauranthouders bovendien geïnteresseerd in digitale optimalisatietools, het aanbod met vooraf bepaalde maaltijden, en het idee van cadeaubonnen.

 

Om restaurants te helpen om de post-Covid 19-normen te integreren, ontwikkelt TheFork heel wat functionaliteiten. Om er maar een paar te noemen: de functie van het zaalplan is van fundamenteel belang om de sociale afstand te beheren en de teams voor te bereiden om de beschikbaarheid van de tafels te maximaliseren, de functie beheer van de reserveringen is noodzakelijk om zich met de klanten te verbinden om de reservering te beheren en om op de stroom van klanten in te spelen, en de herbevestiging via e-mail/sms of de aanbetaling om een no-show tegen te gaan en geen zitplaatsen te verliezen, gezien de beperkte capaciteit.

 

"Onze technologie werd aangepast om restauranthouders te helpen om de complexiteit van de rotatie van de tafels te beheren en om de klanten makkelijk beschikbare tafels te laten vinden. De missie van onze teams is om restauranthouders te helpen om op deze veranderingen in te spelen en om hun inkomsten veilig te stellen", legt Grégory de Walque, Country Manager TheFork Belgium, uit.

infographic thefork B2B

Welke verschillen zijn er op internationaal vlak?

Op de markten waar TheFork actief is, zijn Italië, Spanje en Portugal de landen die het voorzichtigst zijn wat de heropening betreft.

Maar de belangrijkste rem om weer op restaurant te gaan, blijft op alle markten het sanitaire risico.

Wat het budget betreft, voorzien alleen de Italianen en de Spanjaarden dat ze minder geld op restaurant zullen uitgeven dan voordien

 

TheFork, ten dienste van de restaurants tijdens de crisis

Kort na de sluiting van de restaurants lanceerde TheFork het platform helponzerestaurants.be, waar restaurants hun klanten vooraf betaalde vouchers voorstellen om een bron van inkomsten te behouden tijdens de tijdelijke sluiting van hun zaak. Deze operatie genereerde meer dan € 700.000 aan voorverkoop in de 6 landen die aan dit initiatief hebben deelgenomen.
 
Verder heeft de onderneming haar software voor het beheer van reserveringen, TheFork Manager, gratis aangeboden en stelde de restaurant die leveringen/take-away aanboden de mogelijkheid om deze service gratis op de website en de applicatie TheFork te promoten.

 

 

 

*Studie gelanceerd door TheFork in mei 2020

Ontdek TheFork Manager

Krijg meer zichtbaarheid online

Verhoog uw tafelbezetting

Ga de strijd aan tegen no shows

Vertrouw op experts