Meer gasten ontvangen met advertenties op TripAdvisor

Gepubliceerd 19.11.2017 - Laatste update 06.06.2024
TripAdvisor Ads
Inhoudsopgave
  1. Wat zijn de voordelen?
  2. Onderscheidende gesponsorde ruimten
  3. Kwaliteitverkeer
  4. Zonder risico's

Weet je hoeveel gebruikers er dagelijks restaurants op TripAdvisor zoeken? Miljoenen! En hoeveel restaurants ontvangen gasten dankzij dit reizigersplatform? Heel veel! Want dit is de drukstbezochte pagina op wereldwijd niveau! Om dit grote volume gebruikers rechtstreeks naar de profielen van restaurants te verwijzen, heeft TripAdvisor een nieuwe tool gelanceerd: advertenties.

Wat zijn de voordelen?

Iens TheFork Meer gasten ontvangen met advertenties op TripAdvisor Ads

Onderscheidende gesponsorde ruimten

Met de advertenties van TripAdvisor kan het restaurant op de eerste plaatsen van zijn categorie staan, waardoor je de aandacht trekt van gebruikers die in de buurt zijn en een restaurant zoeken én van reizigers die ergens anders zijn maar in dit gebied een restaurant zoeken. Exclusieve advertenties die het imago van het restaurant bekender maken t.o.v. de concurrenten.

Een geweldig voordeel om het maximale uit het profiel van TripAdvisor te halen.

Iens TheFork Meer gasten ontvangen met advertenties op TripAdvisor Ads

Kwaliteitverkeer

Het gaat om een marketingtool waarmee direct potentiële klanten naar het restaurant gehaald kunnen worden. Dit zijn advertenties met een gebruikersverkeer van kwaliteit omdat deze alleen verschijnen voor gasten die in de buurt zijn en in een bepaalde restaurantcategorie willen eten waartoe het restaurant behoort. Wat wil zeggen dat alle kliks afkomstig zijn van gebruikers die bereid zijn om gasten van het restaurant te worden.

De perfecte advertenties.

Iens TheFork Meer gasten ontvangen met advertenties op TripAdvisor Ads

Zonder risico's

De investering in advertenties op TripAdvisor ligt aan het rendement. Er wordt alleen betaald voor de kliks die de gebruikers naar het restaurantprofiel doorverwijzen. Zonder enige verplichting noch verborgen kosten. Bovendien is het een dienst die, hoewel deze elke maand opnieuw verlengd wordt, op ieder moment gewijzigd of geannuleerd kan worden al naar gelang de behoeften van het restaurant.

Eenvoudig te beheren, zonder problemen.

Iens TheFork Meer gasten ontvangen met advertenties op TripAdvisor Ads Wil je de advertenties van TripAdvisor proberen en meer gasten ontvangen in het restaurant?

Dat is erg eenvoudig!  

Je hoeft alleen maar naar het account te gaan van het restaurant en de reclamecampagne in te stellen binnen een paar minuten. Klik op de volgende link voor directe toegang:

www.tripadvisor.nl/Restaurant_Ads

En als je restaurant nog geen profiel op TripAdvisor heeft, nodigen wij je uit om hier te klikken en er direct één aan te maken om nieuwe gasten te ontvangen met dit fantastische plaform.

Inhoudsopgave
  1. Wat zijn de voordelen?
  2. Onderscheidende gesponsorde ruimten
  3. Kwaliteitverkeer
  4. Zonder risico's
Maak kennis met TheFork Manager

Verhoog je online zichtbaarheid

Verhoog de bezettingsgraad

Ga de strijd aan tegen no-show

Vertrouw op de deskundigen in de sector