Vet du vilken som är din restaurangs faktiska kapacitet? Här har du svaret!

Publicerad 20.05.2018 - Senaste uppdatering 20.05.2018
ElTenedor - gestión de restaurantes - calcular la capacidad real del restaurante - capacidad física - capacidad productiva
Innehållsförteckning
  1. Restaurangens fysiska kapacitet
  2. Restaurangens produktiva kapacitet

Ett av de grundläggande temana inom organisation av restauranger är optimering av och lönsamhet för utrymmena. Det är därför som vi ställer den frågan i den här artikelns titel: Vet du vad din restaurang har för kapacitet? Och ännu viktigare... vet du hur många gäster du kan ta emot per sittning beroende på din restaurangs produktiva kapacitet? Det verkar vara en lätt fråga att svara på: “Jag har en restaurang som är 150 m², där det får plats 100 gäster”. Men, i vissa fall finns det större produktivt utrymme och större avkastning som väntar.

Skulle du vilja få reda på din restaurangs faktiska kapacitet med större säkerhet? Följ då nedan angivna steg:

Restaurangens fysiska kapacitet

Vi börjar med att beräkna lokalens fysiska kapacitet, med hänsyn till att det självklart beror på varje restaurangs inredning och struktur. Först måste vi känna till den användbara ytans storlek och hur stor plats varje matgäst upptar.

Vi vet från tidigare erfarenheter från restaurangbranschen att varje gäst upptar minst 1m², samt att vi bör lägga till cirka 20 cm² för vanliga möbler, varpå vi får ett utrymme på cirka...
1,20 m² per matgäst

Med den informationen kan vi tillämpa en formel som hjälper oss att beräkna vår restaurangs fysiska kapacitet:
Fysisk kapacitet (FK): M² tillgängliga per sittning / 1,20 m² per matgäst

Om vi tänker oss en restaurang med en användbar yta som är 18 m lång och 10 meter bred, så skulle den uppskattade kapaciteten vara:
FK: 180 m² / 1,20 m² = 150 matgäster

Tänk på att om lokalen är oregelbunden, kan du ta bort de områden där du inte kan ställa bord, dela upp och sedan summera de regelbundna ytorna för att få din uppskattade användbara yta. Du kan också lägga till eller ta bort utrymme från det uppskattade per matgäst, beroende på egenskaperna för och stilen på din verksamhet.

Restaurangens produktiva kapacitet

För att utföra denna beräkning, måste vi förutom att känna till den uppskattade fysiska kapaciteten, ha andra uppgifter till hands rörande sittningarnas längd.

Formeln är följande:

Produktiv kapacitet (PK): FK (fysisk kapacitet) x sittningens totala längd / tiden för sittningens cykel.

Den totala tiden för sittningen avser hela tiden för varje sittning (lunch, middag) och cykeltiden är den genomsnittliga tiden som förflyter från det att gästen kliver in på restaurangen tills dess att hen lämnar bordet och vi säger hej då.

I vårt exempel tänker vi oss att tiden för varje sittning är 210 minuter och den genomsnittliga cykeltiden för varje gäst är 90 minuter, då skulle den produktiva kapaciteten för vår verksamhet vara:
PK: 150 matgäster x 210 minuter / 90 minuter = 350 matgäster per sittning.

Det handlar självklart om en uppskattad maximal produktivitet eftersom i praktiken är det många variabler som spelar in i organisationen av restauranger, vilket innebär att det kommer förekomma förändringar, framför allt vad det gäller tiderna beroende på antalet matgäster som sitter vid varje bord och deras önskningar. I vilket fall som helst, är denna beräkning en bra utgångspunkt för vår planering, särskilt när vi vill vända bord och öka intäkterna.

TheFork organisation av restauranger Vet du vilken som är din restaurangs faktiska kapacitet? Här har du svaret! TheFork har ett system för organisation av restauranger, som är optimalt för att planera beläggningen i matsalen på ett effektivt sätt. Det är TheFork Manager, ett hanteringsprogram för restauranger, som du förmodligen redan använder om du är en del av vårt sociala nätverk för restaurangägare. Är du det, rekommenderar vi att du läser följande artikel för att få ut så mycket som möjligt av din restaurangs kapacitet:

Hantera dina bokningar på ett effektivt sätt med TheFork

Om du har läst ända hit, men ännu inte drar fördel av vår plattform, uppmuntrar vi dig att börja på en gång, genom att klicka här.

Kände du till din verksamhets verkliga kapacitet? Har den här artikeln varit till nytta för dig? Det hoppas vi!

Innehållsförteckning
  1. Restaurangens fysiska kapacitet
  2. Restaurangens produktiva kapacitet
Upptäck TheFork Manager

Få större synlighet online

Öka antalet bordsbokningar

Minska dina no-shows

Lita på branschexperter