Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang

Publicerad 05.04.2019 - Senaste uppdatering 05.04.2019
ElTenedor Cómo prepararte para una inspección sanitaria en tu restaurante

Ett av de mest fruktade ögonblicken i vår bransch är hälsoinspektionen, eftersom den kan få stora konsekvenser och för att det är som att granska verksamhetens spindelnät med förstoringsglas. Det är en av de mindre trevliga aspekterna med vårt yrke, men som är nödvändig för att garantera livsmedelssäkerheten.

Vi börjar med att definiera en hälsoinspektion:

Det är ett förfarande som olika myndigheter i ett land utför då de ingående utvärderar flera av restaurangens aspekter, för att säkerställa att de uppfyller alla hygienkrav.

Hälsoinspektören kan komma till restaurangen utan förvarning och hitta fel som skulle kunna skada restaurangen, genom exempelvis böter eller till och med stängning, och självklart för gästerna, eftersom det kan vara hälsoskadligt.

För att undvika dessa konsekvenser, har vi gjort följande lista med de viktigaste punkterna för att ha allt i ordning och få ett positivt bedömande från hälosinspektionen. Anteckna:

TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Det är viktigt att känna till vilken lagstiftning som gäller för det land där restaurangen ligger. Ta reda på vad som gäller för din ort.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Utbilda personalen i vad som gäller för det olika hälsoplanerna. Några av dessa rör vanligtvis allergener, desinficering, temperaturer, bekämpning av skadedjur, vattenkontroll, ventilation, etc. Även så kallade sysem för egenkontroll, eftersom det brukar vara det första inspektörerna tittar på.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Ha alltid alla dokument som bevisar att ni genomgått utbildning i dessa ämnen förvarade på samma ställe och som personalen har tillgång till.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Utbilda alla i personalen i korrekt livsmedelshantering och se till att alltid följa stegen så att ni inte blir överraskade när de kommer för att göra en hälsoinspektion.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Var alltid uppmärksam på att det inte finns gamla livsmedeln på lagret, i kylskåpen, etc, och att de är korrekt uppmärkta och sorterade efter utgångsdatum och typ.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Bär alltid skor och lämplig klädsel för att utföra arbetsuppgifterna på ett hygieniskt sätt för lokalen och som är säkert för personalens hälsa.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Håll alltid utrustning och köksredskap rena och funktionsdugliga, speciellt de som maten beror på.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Anlita ett auktoriserat företag för skadedjursbekämpning, som regelbundet kan utföra nödvändiga förebyggande kontroller, och ha, naturligvis, alltid dokumenten som bevisar detta nära till hands.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Hälsoinspektörerna tittar på hur mycket sopor som finns och hur länge de har funnits där, så det är viktigt att föra protokoll över hur ni hanterar resterna och att tömma soporna flera gånger om dagen, för att lokalen ska vara så ren som möjligt större delen av tiden.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Kontrollera också framför allt kontinuerligt renligheten på toaletterna, som alltid måste vara rena. Därför är det viktigt att ha ett städschema och regelbundet fylla på med tvål, toalettpapper och pappershandukar för att torka händerna.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Andra aspekter som kräver speciell uppmärksamhet är skärbrädan, som är ett av de redskap som ansamlar mest bakterier och det vet inspektörerna om. Dessutom är den ett ställe med risk för korskontaminering. Fastställ därför rutiner för rengöring och utbyte av detta redskap.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Säkerställ att följande rengörs dagligen: disktrasor, soptunnor, eluttag, golvet, arbetsbänken och alla synliga arbetsytor.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Dessutom måste man också daglien desinficera andra redskap såsom bestick, grytor, kastruller, stekpannor, grillplattor. De kan diskas med hett vatten och speciella desinfektionsprodukter. Inspektören kommer även att kontrollera om ni gör detta.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Fastställ rutiner för att hålla dörrar, fönster, handtag, lås, glasrutor, lådor, hyllor, etc, rena, åtminstonen en gång i veckan. Det garanterar att det alltid är rent vid en inspektion.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Utför regelbundet underhåll av utrustning som till exempel luftkonditioneringen och fläktarna så att de alltid fungerar korrekt.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang När de kommer för att göra inspektionen, lyssna på vad de ber om, agera lugnt och tillhandahåll alltid dokumentationen med genuint intresse för att underlätta inspektörernas arbete.

TheFork TheFork Hur du förbereder dig för en hälsoinspektion på din restaurang Till sist rekommenderas att regelbundet konsultera företag som är specialiserade på hälsa och livsmedelshygien, för att hålla er uppdaterade om gällande lagstiftning och för att undvika negativa överraskningar.

Är din personal och din verksamhet förberedda inför en hälsoinspektion? Det hoppas vi och att ni genomför allt på denna lista. Som ett komplement till denna information, läs även följande artiklar:

6 tips för hanteringen av resterna på din restaurang

Minska koldioxidavtrycket i organisationen av restaurangen

Upptäck TheFork Manager

Få större synlighet online

Öka antalet bordsbokningar

Minska dina no-shows

Lita på branschexperter