Steg för att glänsa på TripAdvisor

Publicerad 22.06.2018 - Senaste uppdatering 22.08.2018
ElTenedor - captación de clientes con TripAdvisor FAQ
Innehållsförteckning
  1. Först: sök efter eller registrera din profil
  2. Uppdatera profilen
  3. Öka populariteten med TripAdvisors ranking
  4. Tillförlitlighet och säkerhet
  5. Fler verktyg för att locka kunder

Om du har en restaurang och läser den här artikeln, är du säkert redan närvarande på TripAdvisor eller åtminstone vill vara det. Det finns några nyckelsteg för att din företagsprofil ska glänsa på världens största resesajt*. Uppmärksamma följande sätt för att lyckas på denna plattform och locka kunder.

Först: sök efter eller registrera din profil

Har du kollat om ditt företag redan finns på TripAdvisor? Ibland skapar kunderna objekt åt restaurangerna och lägger upp bilder eller skriver omdömen. Så det första du ska göra är att gå till (https://www.tripadvisor.se/Owners), skriv restaurangens namn, välj profilen om den redan finns eller registrera annars en ny. För att skydda äganderätten frågar de efter kreditkortsuppgifter, men det är endast för att bekräfta identiteten, eftersom det är helt gratis att annonsera.

TheFork Steg för att glänsa på TripAdvisor - lucka kunder
Nu kan du börja!

Uppdatera profilen

Från en dator eller appen för iOS eller Android, kan du redigera all synlig information om din restaurang, namnet, kontaktuppgifter, plats, foton, öppettider, priser, etc, genom att gå till hanteringscentret (https://www.tripadvisor.se/Owners).

Vad händer om restaurangen byter ägare? Det går att byta ägare på objektet och ta bort bilder och tidigare recensioner, för att börja om från noll med att locka kunder. För att byta ägare för ett objekt krävs ett officiellt bevis på ägarbytet, samt att genomföra några andra steg. Detta kan du göra genom att gå till TripAdvisors hjälpcenter.

Öka populariteten med TripAdvisors ranking

Popularitetsrankingen fungerar genom en algoritm som tar hänsyn till följande variabler:

Uppdatering, kvalitet på och antalet omdömen som restaurangen får. Ju fler nyligen skrivna positiva omdömen, desto bättre!

Det är alltså väldigt viktigt att hantera omdömena på rätt sätt!

Även om du inte måste svara på omdömena och kvaliteten på svaren inte påverkar algoritmen, så ger det ett mycket positivt intryck, vilket hjälper till att locka fler kunder till restaurangen och i slutändan förbättra din placering i rankingen.

Klicka här för att få en gratismall med de bästa svaren på omdömen från dina gäster

Tillförlitlighet och säkerhet

TripAdvisor granskar noggrant de registrerade omdömena innan de läggs upp, för att säkerställa att de uppfyller vissa riklinjer och att de är tillförlitliga. När systemet upptäcker någonting misstänksamt, varnar det automatiskt ett team redaktörer, som kontrollerar om omdömet uppfyller eller bryter mot riktlinjerna för att undvika bedrägeri.

På så sätt kan du lita på att omdömena som ditt företag får är äkta!

Titta på videon: “Ett omdömes resa på TripAdvisor”

TripAdvisor har också riktlinjer och förfaranden för att hjälpa ägarna att hantera möjlig "utpressning". Det kan hända att en användare hotar med att skriva en negativ kommentar om företaget inte tillgodoser en begäran av något slag. Detta bör i sådana fall rapporteras till hanteringscentret (https://www.tripadvisor.se/Owners) så att det kan hanteras av TripAdvisors supportteam.

Och om du vill radera ett omdöme som någon skrivit? Även om det inte hör till det normala, så finns det fall då det kan vara nödvändigt, antingen för att en användare har gjort ett misstag och omdömet var menat för en annan restaurang, eller för att det har skrivits av en konkurrent i syfte att skada, etc. Detta görs i sådana fall av TripAdvisors team redaktörer, som först gör en bedömning och sedan tar bort omdömet.

Det är viktigt att komma ihåg att på TripAdvisor betecknas följande beteenden som bedrägeri och kommer att leda till påföljder:

-Skriva ett positivt omdöme om sin egen restaurang eller be familjemedlemmar eller vänner att göra det för att restaurangen ska få högre ranking.

-Erbjuda förmåner som rabatter, uppgraderingar eller annan specialbehandling i utbyte mot positiva recensioner.

-Anlita en tredje part för att skriva omdömen.

Självklart kan ett företag be sina gäster att skriva kommentarer på TripAdvisor, till exempel med verktyget “Expresspost för omdömen”, eller på sociala medier.  Det är vad det handlar om! Men straffåtgärder vidtas för verksamheter som kompenserar en gäst för att skriva omdömen om deras företag. Detta för att säkerställa att omdömena verkligen är en tillförlitlig källa för användarna och för att restaurangerna ska tävla under samma förutsättningar.

TheFork Steg för att glänsa på TripAdvisor - lucka kunder

Fler verktyg för att locka kunder

Förutom sanningsenliga kommentarer, erbjuder TripAdvisor fler sätt att locka kunder på.

-Klistermärken som talar om att restaurangen finns på TripAdvisor.

-Visitkort med information om restaurangens profil på TripAdvisor.

-Certificate of Excellence att sätta upp i lokalen och visa på den digitala profilen.

Skaffa dessa fantastiska verktyg genom att gå till hanteringscentret (https://www.tripadvisor.se/Owners) och sedan klicka på "kostnadsfria verktyg".

TheFork Steg för att glänsa på TripAdvisor - lucka kunder

Det finns ytterligare ett verktyg som TripAdvisor lägger till automatiskt när en restaurang registreras:

En knapp för bordsbokning online!

TheFork är närvarande på TripAdvisor genom den tillgängliga bokningsmotorn för alla restauranger som annonserar sig där. Det är en fantastisk fördel eftersom användarna kan boka bord direkt utan att behöva lämna plattformen. Har du provat? Säkert!

TheFork Steg för att glänsa på TripAdvisor - lucka kunder

Om du redan har en profil på TripAdvisor, får kvalitativa omdömen och har nytta av bokningsknappen och marknadsföringsverktygen, råder vi dig att gå till nästa nivå: Prova TripAdvisor Premium, där du har ännu fler funktioner till ditt förfogande som kommer att hjälpa dig att locka ännu fler kunder till din verksamhet.

Klicka här för att prova det nu

Hamna inte på efterkälken!

För att få reda på mer information om hur du hanterar din profil på TripAdvisor kan du läsa vanliga frågor - FAQ här.

*Källa: comScore Media Metrix för TripAdvisor-webbplatser världen över, oktober 2017.

Innehållsförteckning
  1. Först: sök efter eller registrera din profil
  2. Uppdatera profilen
  3. Öka populariteten med TripAdvisors ranking
  4. Tillförlitlighet och säkerhet
  5. Fler verktyg för att locka kunder
Upptäck TheFork Manager

Få större synlighet online

Öka antalet bordsbokningar

Minska dina no-shows

Lita på branschexperter