Hur man övertar en restaurang och får den att blir framgångsrik

Publicerad 20.04.2019 - Senaste uppdatering 20.04.2019
Innehållsförteckning
 1. Ta reda på vilket som är restaurangens huvudsakliga fel
 2. Definiera restaurangens nuvarande potential
 3. Genomföra en handlingsplan

Det finns restauratörer som står inför att ta över en restaurang, antingen för att den har problem och behöver en ny restaurangchef, eller för att den har stängt och behöver en ny chef som tar hand om nyöppningen. I vilket fall som helst är det en komplicerad uppgift för den som antar utmaningen att leda den verksamheten till framgång.

Har du erfarenhet av något liknande? Känner du till något liknande fall? på TheFork vi är ständigt i kontakt med olika restaurangscenarier. Det är därför som vi förstår hur svårt det kan vara att lyckas med en verksamhet som har problem eller som befinner sig i en ostadig situation. Därifrån har vi fått idén till denna artikel, för de personer som tar sig an detta äventyr. Här kommer några grundläggande steg för att lyckas med det:

Ta reda på vilket som är restaurangens huvudsakliga fel

Inledningsvis är det till stor hjälp att gå igenom vilken affärsmodell de har och hade, och leta efter lösa trådar för att att förstå vilka som har varit de huvudsakliga misstagen som har begåtts. Det finns många skäl till att en restaurang misslyckas:

 • Att inte definiera den potentiella kunden och fokusera på den.
 • Att ge kunden dålig service och uppmärksamhet på grund av organisatoriska problem.
 • Att anställa fel personal.
 • Att hantera fördelningen av arbetsuppgifterna bland personalen på ett dåligt sätt.
 • Att investera resurserna på ett dåligt sätt.

Hursomhelst, för att kunna rätta till en process, är det viktigt att ta reda på var det har gått fel. Därför är det viktigt att personen som ska ta över restaurangen, får tillgång till alla typer av uppgifter om restaurangen, och om den fortfarande är öppen, prata med personalen som arbetar där varje dag för att hitta svar.

Definiera restaurangens nuvarande potential

Det är också viktigt att fastställa vilka resurser och möjligheter restaurangen har i dagsläget. Handlar det om en verksamhet som är öppen, är det logiskt att den har saker som fungerar bra och som är värda att behålla. Eller om det är en restaurang som har stängt, i bäggen fallen kommer det att finnas vissa aspekter som man kan främja. Kanske...

 • Har den ett utmärkt läge.
 • Inredningen är i perfekt skick.
 • Köksmästaren är fantastisk.
 • Den har en stor kunddatabas.
 • Serveringspersonalen är sammansvetsad och känner verksamheten mycket bra.

Utifrån dessa analyser, kan den nya chefen planera för att ge verksamheten en ny form, fatta ekonomiska beslut och veta vilka delar av restaurangen som de bör investera i och vilka områden som inte är lönsamma.

Genomföra en handlingsplan

Nästa steg är att göra en handlingsplan för restaurangens viktigaste områden med olika åtgärder att genomföra, tidsfrister, mål och ansvarig person. Några av dessa åtgärder skulle kunna vara följande:

TheFork ta över en restaurang Marknadsföring. Digital förfrågan via kunddatabasen, via email, sociala nätverk eller den kanal som passar bäst, om vad restaurangen saknar, eller vilken rätt kunderna skulle vilja se på matsedeln igen, eller något annat behov som inte har upptäckts resan, för att sedan erbjuda det i den nya fasen. Att känna till den potentiella kunden är absolut nödvändigt för att restaurangen ska blir framgångsrik.

TheFork ta över en restaurang Personalresurser. Ha en daglig briefing för att snabbare få reda på personalens och restaurangens behov. På så sätt kan man ta itu med lösningar och nya strategier.

TheFork ta över en restaurang Det gastronomiska utbudet. Utvärdera matsedeln, recepten, produktionkostnaderna, vinstmarginalerna, kvaliteten på leverantörerna, för att kunna bestämma ett gastronomiskt utbud som är i enlighet med restaurangen för närvarande och med kundernas behov.

TheFork ta över en restaurang Hantering av processer. Inför protokoll för att alla processer ska flyta på bättre, spara tid, energi, och utföras på ett mer praktiskt och effektivt sätt. Det intressanta är att det finns verktyg som underlättar arbetsuppgifterna. Det är här som vi på TheFork har mer erfarenhet av att hjälpa restaurangchefer att förbättra alla dessa processer.

TheFork ta över en restaurang Ett av de bästa verktygen för detta, är TheFork Manager, ett program som gör det möljligt att hantera bokningarna, placera dem på en digital bordskarta, utveckla en kunddatabas, följa sittningarna i realtid, och många andra funktioner. Det är därför vi har skapat och erbjuder det, framför allt för fall som dessa, där det är en extra stor utmaning att få restaurangen att bli framgångsrik. Om du inte redan har detta verktyg... Klicka här.

Kort sagt, att veta vilka misstag som begåtts, vilken potential verksamheten har, att göra en handlingsplan, och genomföra lösningar inom olika områden, är de steg som vi anser grundläggande när man tar över en verksamhet inom restaurangbranschen. Vad tycker du?

Innehållsförteckning
 1. Ta reda på vilket som är restaurangens huvudsakliga fel
 2. Definiera restaurangens nuvarande potential
 3. Genomföra en handlingsplan
Upptäck TheFork Manager

Få större synlighet online

Öka antalet bordsbokningar

Minska dina no-shows

Lita på branschexperter