Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Publicerad 24.10.2017 - Senaste uppdatering 24.10.2017
ElTenedor - Plan de marketing para restaurantes
Innehållsförteckning
 1. Vilka fördelar erbjuder en marknadsplan krögarna?
 2. Steg 1 - Analysera marknaden
 3. Konkurrensen
 4. Potentiella kunder
 5. Steg 2 - Fastställ målen
 6. Steg 3 - Plan för marknadsföring för restaurangbranschen
 7. Skapa dokumentet

Alla lyckade åtgärder för marknadsföring för restaurangbranschen börjar med en bra plan. En där man analyserar, fastställer och strukturerar vilka steg som ska följas, och som innehåller alla strategier att implementera för att stärka verksamheten. Ett dokument som, likt en skattkarta, markerar vägen för att nå målen.

Det är planen för marknadsföring för restaurangbranschen. Har du utvecklat en någon gång?

Vi på TheFork tycker att det är oumbärligt, särskilt i dessa tider av hård konkurrens inom restaurangbranschen. Det är därför som vi idag för fokuserar på detta tema, för att visa dig hur man arbetar fram en marknadsplan och maximerar din restaurangs avkastning.

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Först och främst ska vi undanröja ett frågetecken:

Vilka fördelar erbjuder en marknadsplan krögarna?

 • Den gör det möjligt att få ingående kunskap om verksamheten, dess begränsningar och dess starka sidor, för att fatta beslut från en faktisk situation, samt omgivningens begränsningar och möjligheter och alla faktorer som interagerar med restaurangen.
 • Den ger en bättre översikt över vad man vill och definitionen av vissa uppnåeliga mål.
 • Slutligen ger den en färdplan med konkreta åtgärder, för att lyckas uppnå långsiktiga mål.
TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen För att det ska vara lättare att förstå denna process, utvecklar vi en marknadsföringsplan för en restaurang som vi kallar för Ocean. Det är en restaurang som ligger på strandpromenaden i en kuststad med cirka 200 tusen invånare, de serverar medelhavsmat och har kapacitet för 80 matgäster.

Nu kör vi!

Steg 1 - Analysera marknaden

Alla marknadsföringsplaner bör börja med en fullständig utvärdering av verksamheten. Det är ett absolut nödvändigt steg för att få reda på vad vi har att räkna med och vad vi inte har. Typ som att göra en inventering av hela restaurangen, såväl inne som ute.

Inom marknadsföring finns ett hjälpmedel för att utföra denna analys. Det kallas SWOT-analys, namnet SWOT kommer från orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats":

STRENGTHS - STYRKOR (intern aspekt): Faktorer som särskiljer restaurangen. Fördelar i förhållande till konkurrenterna.

WEAKNESSES - SVAGHETER (intern aspekt): Verksamhetens nackdelar i förhållande till konkurrenterna. Begränsningar och aspekter som ska förbättras.

OPPORTUNITIES - MÖJLIGHETER (extern aspekt): Marknadsnischer under expansion. Gynnsamma trender. Konsumtionsvanor och livsstilar som främjar försäljningen.

THREATS - HOT (extern aspekt): Negativa förändringar i omgivningen. Är konkurrenterna ärelystna? Är det svårt att positionera sig i området?

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Om vi tillämpar det på vår restaurang Ocean, skulle vi kunna ha en mall som denna, med alla interna och externa faktorer i enlighet med realiteten:

STRENGTHS - STYRKOR
WEAKNESSES - SVAGHETER

- De har en väldigt bra lokal leverantör av bläckfisk.

- Den ligger bra till i ett hörn i en viktig del av området, i närheten av turiststråket men även i närhet till kontor

- De serverar medelhavsmat, med skaldjurs- och fiskrätter, men har inte en produkt som sticker ut från konkurrenterna.

- Beläggningen är låg vid lunchtid på onsdagarna och på torsdagskvällarna.

- Restaurangens profil och inredning har blivit gammalmodiga.

OPPORTUNITIES - MÖJLIGHETER
THREATS - HOT

- Flera kontorsbyggnader är under uppbyggnad.

- Afterwork-trenden blir allt vanligare i området och det kommer allt fler affärsmän och -kvinnor som vill konsumera.

- Det är ett turistområde vid kusten, och det dyker hela tiden upp nya restauranger som serverar medelhavsmat och produkter från havet.

Konkurrensen

Ytterligare ett av de viktiga stegen i denna SWOT-analys, är att utföra en noggrann studie av restaurangens konkurrenter, med särskild uppmärksamhet riktad på:

 • Utbud och priser som de erbjuder.
 • Vilken typ av kunder som sätter sig vid deras bord.
 • Deras svagheter: Har de tomma sittningar? Upprepar de utbudet i området?
Det är genom att jämföra dessa egenskaper med samma aspekter för vår restaurang, som vi kan dra störst fördel.

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen Vad det gäller Ocean, är konkurrensen ganska tuff eftersom den ligger på en turistort, vars huvudsakliga gastronomiska attraktion är produkter från havet. Men, nästan alla företag upprepar samma affärsmodell, genom att servera mer eller mindre samma typ av produkter och riktar sig enbart mot turister.

Här upptäcker vi en affärsmöjlighet: Specialiseringen. Ocean skulle kunna bli en restaurang som specialiserar sig på en exklusiv gourmetprodukt från området, som till exempel bläckfisk, eftersom de har tillgång till denna fantastiska råvara.

Potentiella kunder

Kunderna är själva anledningen till att det finns restauranger, så när vi kommer till denna punkt, är det viktigt att in i detalj definiera profilen på kunden som vi vill locka och få att återkomma.

För att göra det, finns det olika hjälpmedel. Idag gör sociala nätverk som Facebook, det möjligt att skaffa sig detaljerad information om användare och kunder online, såsom demografiska uppgifter, preferenser och konsumtionsvanor, vilket är idealiskt för att en potentiell kundprofil. Läs den här artikeln för att få reda på mer om detta tema.

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen De kunder som idag besöker Ocean, är huvudsakligen semesterfirare, vilket gör det svårare att få återkommande kunder och att sticka ut från konkurrenterna. Men, på den här punkten upptäcker vi också en möjlighet, eftersom antalet företagare och teknologiföretag i området ökar. Det är en marknadsnisch som kommer att behöva närliggande ställen där de kan äta.

Vi kan börja med att fokusera Oceans marknadsföringsplan på denna profil:

 • Kvinnor och män mellan 30 och 55 år. Chefer, affärsmän och -kvinnor, med en genomsnittlig till hög köpkraft och som älskar fisk och skaldjur.

Steg 2 - Fastställ målen

Med all information som vi har samlat in hittills, kan vi fastställa några genomförbara mål för restaurangen. Det idealiska att ett makromål och några delmål som hjälper till att uppnå det.

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Vad det gäller målen för vårt exempel Ocean, har vi ett stort övergripande mål  som säkerligen är långsiktigt, och några specifika mål med olika tidsramar för genomförande:

.

Allmänt

 • Positionera sig som en restaurang specialiserad på bläckfisk
Specifika
 • Lyckas med att specialisera sig på bläckfisk.
 • Anpassa restaurangens image efter den potentiella kunden.
 • Locka nya kunder till alla sittningarna.
 • Få flera bokningar på onsdageftermiddagar och torsdagkvällar.
 • Öka online-bokningarna till alla sittningarna.

Steg 3 - Plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Med tydligt fastställda mål, är det dags att organisera de konkreta åtgärderna för att lyckas med att uppnå dem steg för steg.

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

För att du ska få en klarare bild, så skulle de huvudsakliga åtgärderna i marknadsföringsplanen för Ocean, kunna vara följande:

.

Ändra varumärket

 • Ändra restaurangens logotyp, färgerna och det visuella konceptet så att den blir elegantare och modernare för att locka den potentiella kunden.
 • Anpassa inredningen efter denna nya image.
 • Ta bilder på allt som är nytt och en bild på restaurangen, tryck ut nytt reklammaterial och uppdatera alla digitala kanaler.
 • Skapa en ny storytelling baserat på den nya potentiella kundens preferenser.
Ändringar i det gastronomiska utbudet
 • Inkludera nya recept med bläckfisk som huvudprodukt för att lyckas med specialiseringen.
 • Uppfinn nya recept baserade på klassiska rätter som alltid beställs, för att sticka ut från konkurrenterna.
 • Inkludera lönsamma tillbehör som passar perfekt ihop med stjärnprodukten.
 • Inkludera en speciell dryckesmeny, cocktails och likörer som passar ihop med huvudprodukten, och som även lockar affärsmännen och -kvinnorna i området.
 • Skapa en ny meny med nya rätter och drycker.
Digitala marknadsföringsåtgärder
 • Aktivera och stärka i huvudsak två sociala medier: Twitter och Facebook.
 • Skapa en blogg på hemsidan, för att generera och skapa ett innehåll som intresserar den potentiella kunden och dennes livsstil.
 • Utveckla en säljfrämjande strategi genom att ha tävlingar på sociala medier för att få fler gäster till de lugna sittningarna på onsdagar och torsdagar, som till exempel frågesporter, kunskapstester, etc., som uppskattas av Oceans potentiella kund.
 • Optimera restaurangens profiler på specialiserade portaler som TheFork och TripAdvisor med lokal och global synlighet, för att locka nya kunder.
Bokningar
 • Integrera TheFork Manager i dina arbetsverktyg, för att få flera bokningar under alla sittningarna, samt registrerar matgästernas preferenser för att kunna erbjuda en personligt anpassad service och öka försäljningen.

Skapa dokumentet

Till sist, strategierna och innehållet som vi har utvecklat till vår plan för marknadsföring för restaurangbranschen, bör återspeglas i ett dokument som fungerar som vägledning.

Planen kommer att ha mål som ska genomföras inom olika tidsramar, därför är det mest praktiskt att skapa en mall där du kan se åtgärderna i enlighet med veckorna, månaderna och året.

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Vi har skapat följande mall, för att visa hur marknadsföringsplanen för vårt exempel, Ocean, skulle att se ut:

TheFork Hur man gör en plan för marknadsföring för restaurangbranschen

Som du kan se, handlar det om att skapa en enkel mall, där restaurangens olika områden delas upp, målen för varje område, de konkreta åtgärderna över tiden och vilka personer som ansvarar för att genomföra dem. Tanken är att mallen fylls i med de olika strategierna under månadernas gång fram till årets slut.

Om du vill börja planera en marknadsföringsplan som den för vårt exempel Ocean och använda denna mall, klicka här och ladda ner den gratis.

Och kom ihåg att även om marknadsplan kan se annorlunda ut beroende på restaurangens behov och egenskaper, så är nämnda steg och den här modellen på mall en bra utgångspunkt för att börja planera vilken verksamhet som helst inom restaurangbranschen och successivt uppnå uppsatta mål.

Redo att inleda detta äventyr? Förlora inte mer tid och gå till steg 1!