Upptäck Restaurant Statistics

Publicerad 13.03.2019 - Senaste uppdatering 13.03.2019
Restaurant-owner-holding-a-tablet
Innehållsförteckning
  1. Optimera dina bokningar med Restaurant Statistics och förbättra kundtillfredsställelsen
  2. Identifiera källan till dina bokningar på ett ögonblick

Optimera dina bokningar med Restaurant Statistics och förbättra kundtillfredsställelsen

TheFork sätter stor ära i att hjälpa samarbetspartners med att hantera deras restauranger och att öka kundernas lojalitet. Därför erbjuder TheFork Manager dig en ny funktion: Restaurant Statistics

Du är redan en av TheFork samarbetspartners? Logga in på din TheFork Manager-portal nu och upptäck genast de fyra rubrikerna under statistikfliken som gör att du mer exakt kan analysera:

  1. Ditt antal gäster (med detaljer om No-Shows och avbokningar)
  2. Dina bokningar (efter service och bokningskanal)
  3. Dina gästers profil
  4. Utvecklingen av dina kundomdömen.

Upptäck de tre fördelarna med Restaurant Statistics som hjälper dig att optimera hanteringen av dina tjänster.

Identifiera källan till dina bokningar på ett ögonblick

Varje dag bokar kunderna bord på din restaurang via mobilapplikationen eller på webbplatsen TheFork men vissa upptäcker även din restaurang genom våra partners .Tack vare Restaurant Analytics, kan du snabbt ta reda på hur du dina bokningar är fördelade per kanal under den period du väljer.

Den här funktionen identifierar snabbt bokningsvolymen från TheFork, men också antalet gäster du får för varje kanal där din restaurang kan bokas.

Restaurant-Analytics-Overview-TheFork-Manager
I kategorin "Översikt" kan du därmed skilja antalet online- och offlinebokningar, men du får även uppgifter om bokningar som mottagits direkt via TheFork, de som kommer från TripAdvisor-portalen eller till och med de bokningar som kommer från reservationsmoduler som Instagram eller Google Reserve; vilket ger en utmärkt överskådlighet av de bokningar som ditt partnerskap med TheFork genererar för din restaurang.

Fördjupa analysen av dina tjänster och optimera din beläggningsgrad

Restaurant Analytics kommer att vara din bästa hjälp för att tydligt identifiera de timmar då du har lägre efterfrågan och bekräfta din restaurangs hög- och lågperioder. Tack vare detaljerna under fliken "bokningar" kommer du nämligen att kunna identifiera bokningstendenser och de mest uppskattade tjänsterna. Du kan enkelt jämföra bokningar som du får från en månad till en annan och från ett år till ett annat enligt olika kriterier (tid, veckodag ...).

  Bookings-Restaurant-Analytics-TheFork-Manager

På så sätt kan du anpassa din strategi för att maximera din beläggningsgrad vid behov (kampanjer som gäller vid låg beläggning, specialmenyer vid hög beläggning ...).

Detta analysverktyg kommer att följa med dig under hela året för att optimera bokningarna efter tid och säsong för att på så sätt säkerställa en optimal inkomsttillväxt.

(Åter)upptäck dina kunder och förbättra kundnöjdheten

Tack vare fliken "Kunder" får du veta mer om de kunder som kom till dig och hur ofta de besöker dig. Det gör det också möjligt för dig att bättre förstå deras konsumtionsvanor och därigenom anpassa deras nästa besök på din restaurang.

Customers-Restaurant-Analytics-TheForkManager

Med fliken ”Omdömen" får du en bra översikt över antalet kundomdömen du får och deras typologi. Genom att analysera den här fliken kan du bättre förstå kundernas feedback, förbättra ditt e-rykte och varför inte ge nya idéer till ditt team för att öka dina kunders tillfredsställelse.

  Review-LaFourchette-Manager-Restaurant-Analytics

Har du frågor som gäller Restaurant Statistics funktioner? Ta gärna kontakt med din rådgivare som kan hjälpa dig att förklara dessa viktiga analyser för din restaurang.

Innehållsförteckning
  1. Optimera dina bokningar med Restaurant Statistics och förbättra kundtillfredsställelsen
  2. Identifiera källan till dina bokningar på ett ögonblick
Upptäck TheFork Manager

Få större synlighet online

Öka antalet bordsbokningar

Minska dina no-shows

Lita på branschexperter