Säkerhetsåtgärder på restauranger, notera!

Publicerad 15.08.2018 - Senaste uppdatering 15.08.2018
ElTenedor medidas de seguridad en restaurantes como evitar ladrones comprobar roban

För alla restaurangägare är det mycket viktigt att vinna kundernas förtroende. Något som man uppnår med fantastisk service, ett läckert gastronomiskt utbud, ett personligt bemötande och även vissa säkerhetsåtgärder som garanterar att gästerna kan njuta av en lugn måltid.

Vi använder sunt förnuft. Tänk dig att du sitter på en restaurang, allt är perfekt och när du tittar efter mobilen som du lagt på bordet så ligger den inte längre där. Tänk dig nu att du meddelar personalen, och att de hänvisar till en skylt där det står: “Vi ansvarar inte för era tillhörigheter". Hur skulle det kännas? Skulle du vilja äta där igen?

Det är på så subtila saker som dessa, som många restauranger misslyckas och förlorar. Till exempel ställen där det ibland händer att gästerna blir bestulna, eller där de ser till att alltid rentvå sig inför alla typer av incidenter, utan att förstå att säkerheten också är en del av den gastronomiska upplevelsen som vi erbjuder.

För att det inte ska hända dig och dina gäster ska kunna känna sig trygga, notera:

Säkerhetsåtgärder på restauranger

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att ha en nyckelperson som säkerhetsansvarig. Det är strategiskt att delegera ansvaret för säkerhetsåtgärderna till en nyckelperson i teamet. En person som hela tiden kontrollerar att allt är i sin ordning. Som också hanterar eventuella problem som uppstår under sittningarna. Även om hela personalen måste känna till vilka åtgärder som bör vidtas, är det mycket viktigt att det finns någon som har ledarrollen.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att fastställa en handlingsplan. Vi rekommenderar att göra en lista med möjliga säkerhetsincidenter som kan inträffa, och en lista med åtgärder att följa vid varje fall. Att ha telefonnummer tillgängliga till myndigheter och att känna till den lokala lagstiftningen rörande konsumenternas rättigheter, till exempel. Det förkortar svarstiden, förbättrar organisationen av teamet inför dessa situationer och ger ett proffsigt intryck. Det är också ett sätt att förhindra impulsiva reaktioner som kan vara skadliga, i extrema fall.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att kontrollera restaurangens entré. Även om det kan tyckas diskriminerande, är det ändå strategiskt att sätta upp en skylt där det står: “Vi förbehåller oss rätten att neka inträde”, eftersom det hjälper till att kontrollera att det inte kommer in personer som uppträder på ett olämpligt eller farligt sätt för restaurangen. Självklart måste det vara tydligt för vilken typ av person vi kommer att neka inträde och det måste finnas med på handlingslistans som vi nämnde tidigare.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att ha säkerhetslarm. Det är en klassisk åtgärd och absolut nödvändigt för att skydda lokalen både när den är stängd och öppen. Det finns de larm som låter högt och som är till för att få tjuvarna på flykten, och de som är tysta och anslutna till en central, där incidenten rapporteras till ansvarig myndighet. Bägge är väldigt fördelaktiga.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att ha kameraövervakning. Om budgeten tillåter, är det idealiskt att ha ett videoövervakningssystem, eftersom det ger oss information om oegentligheter som inträffar. Det är en av de effektivaste säkerhetsåtgärderna för restauranger och som till max underlättar detta betungande arbete. Kamerorna varskor också brottslingarna om att de är övervakade, och det visar gästerna att de är väl omhändertagna.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att respektera mellanrummet mellan borden. Det är inte bara bekvämare för gästerna, det fungerar också som en säkerhetsåtgärd eftersom de har tillräckligt med plats för att hålla uppsikt över sina tillhörigheter. Det är ett sätt för att undvika missförstånd eller helt enkelt förhindra enkelt folk från att ta vad som inte är deras.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att placera krokar på strategiska platser. En annan vanlig säkerhetsåtgärd på restauranger är att sätta upp hängare eller krokar gömda under bardisken eller borden, för att gästerna ska kunna hänga sina väskor och tillhörigheter på lättåtkomliga men mindre synliga ställen. Det får också gästen att slappna av och njuta av sin upplevelse om han/hon inte behöver oroa sig för att tappa bort sina tillhörigheter eller bli bestulen.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att vidta extra åtgärder på uteserveringen. Sommartid och när det är fint väder föredrar gästerna uteserveringarna, det är områden som är mer utsatta. Vi rekommenderar att ha kraftig belysning på kvällen, eftersom det ger bättre uppsikt över uteserveringen, och det är lättare att se vad som försiggår. Och om restaurangen ligger i ett mindre tryggt område, är det viktigt att råda gästerna att ha uppsikt över sina tillhörigheter, att inte hänga väskorna på stolen, etc. Det är viktigt att alltid hålla en lugn och försiktigt ton, eftersom vi vill inte skapa oro i onödan.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att ha god kommunikation med grannarna och polisen i området. Det är viktigt att ha koll på alla oegentligheter som inträffar i området där restaurangen ligger. Därför är det värdefullt att hålla kontinuerlig kontakt med grannverksamheterna, som skulle kunna varna oss för tjuvar eller andra möjliga faror i området. Även med de lokala myndigheterna som kan tala om för oss vad vi kan göra för att förhindra brott och hur vi ska agera om det stjäls på vår restaurang.

TheFork Säkerhetsåtgärder på restauranger, Att ge bästa möjliga service i händelse av en incident. Det är jätteviktigt att bemöta gästerna på ett vänligt, tålmodigt och försiktigt sätt om de blir bestulna eller utsatta för någon incident på vår restaurang. Det tjänar ingenting till att handla snabbt och lösa problemet på ett effektivt sätt, om vi sedan behandlar gästen på ett okänsligt sätt om de är förtvivlade, nervösa, arga, etc. Personalen måste ha förståelse för situationen, framför allt personen som är ansvarig för säkerhetsåtgärderna på restaurangen.

Kom ihåg att matgästerna också letar efter restauranger som har en trygg miljö och ett proffsigt bemötande. Det gäller hela personalen, eftersom ju harmoniskare deras dagar är, desto bättre jobbar de och allt kommer att återspeglas i intäkterna. Se till att det blir så!

Upptäck TheFork Manager

Få större synlighet online

Öka antalet bordsbokningar

Minska dina no-shows

Lita på branschexperter