7 tips för att anställa extrapersonal

Publicerad 16.11.2017 - Senaste uppdatering 25.04.2019
Innehållsförteckning
  1. Definiera profilerna
  2. Fråga den fast anställda personalen
  3. Leta efter profiler som passar in på restaurangen.
  4. Annonsera på sociala medier
  5. Kontrollera referenser
  6. Genomföra prov och utbildningar
  7. Skapa en databas med säsongspersonal

I organisationen av restauranger finns det arbetstoppar som kräver att man anställer mer personal för att allt ska gå som smort. Självklart också för att få så stor avkastning som möjligt under högsäsongerna. Idag ger vi upp 7 tips att ta hänsyn till, för att dina tillfälliga anställningar ska vara effektiva, fungera jättebra och du ska lyckas få ett perfekt team under hela året.

TheFork 7 tips för att anställa extrapersonal - organisationen av restauranger

Definiera profilerna

Det första man bör göra, som kommer att vara mycket användbart när man ska anställa säsongspersonal, är att ha klart för sig vad man kommer att behöva från varje extra anställd personal. Det skulle, till exempel, kunna vara så att man tidvis behöver en servitris med mer erfarenhet än utbildning, som behövs mer som förstärkning när arbetsbelastningen är hög, än för att ge kunderna strategisk uppmärksamhet. Eller att man behöver en kock som är specialiserad på en produkt, då det kommer att vara restaurangens gastronomiska satsning för den där säsongen. Eller att det är mer strategiskt att anställa en ung och empatisk person till entrén, eftersom även om hen inte har mycket erfarenhet, är det av intresse att personen i fråga kan relaterar till studenterna som kommer att fylla lokalen under den där säsongen. Alla restauranger har sina prioriteringar. Fastställ vilka era är först innan ni börjar leta.

Fråga den fast anställda personalen

Innan du börjar leta utanför, är det bäst att börja inom företaget. Du kan fråga din fasta personal, om någon skulle vilja och kan jobba fler timmar och tjäna extra pengar. Det skulle vara en väldigt stor fördel, framför allt om det är en profil som är svår att ersätta. Du kan också fråga om de känner någon vän eller kollega som skulle vilja ta jobbet, eftersom det skulle vara en förstahandsrekommendation. Dessutom, vem vet bättre än din personal vad restaurangen behöver?

Leta efter profiler som passar in på restaurangen.

Även om det handlar om något tillfälligt, är det viktigt att leta efter profiler som passar ihop så bra som möjligt med verksamhetens filosofi. Det är också viktigt att det är personer som älskar sitt jobb, som är serviceminded och självklart har en bra attityd. Dels för att kunna ge en bra service så att kunderna inte påverkas av förändringen. Dels, för att det kan vara ett bra tillfälle att anställa någon som kommer att fungera i framtiden.

Annonsera på sociala medier

En annan strategi är att annonsera på restaurangens digitala kanaler. Inte bara för det ger stor spridning och når ut till många, utan speciellt för att det kommer att ses av användarna som följer restaurangen på dessa nätverk, som känner till restaurangens storytelling och som kanske till och med är fans. En stor fördel eftersom någon skulle kunna vara verksam inom restaurangbranschen och ärligt motiverad att bli en del av teamet och även ha viktig information som de skulle kunna använda sig av. Självklart måste dessa annonser stämma överens med stilen och språket som fastställts i marknadsföringsplanen och med restaurangens grafiska bild, för att bibehålla enhetligheten i kommunikationerna.

Kontrollera referenser

Det är grundläggande att kolla upp att personerna, som man funderar på att anställa, är tillförlitliga, även om de bara ska jobba där ett kort tag. Därför är det strategiskt att be om referenser från andra verksamheter där den sökande har jobbat, och kontakta och fråga tidigare chefer om den sökandes prestationer och attityd. Kom ihåg att det är jätteviktigt att anställa personer som är ärliga och verkligen engagerade, som kommer att vara en tillgång och inte en huvudvärk.

Genomföra prov och utbildningar

I organisationen av restauranger är det idealiskt att vara ute i god tid när du ska anställa säsongspersonal för att kunna genomföra anställningsintervjuer och prov. Likaså är det mycket viktigt att utvärdera jobbsökarnas attityd i restaurangens mest utmanande situationer. Under anställningsintervjun kan man fråga kandidaterna hur de skulle hantera stressiga situationer eller en krissituation, och prioritera de som visar sig säkra och med kapacitet att lösa dessa. Det skulle också vara idealiskt om dessa kandidater har möjlighet att genomgå utbildning, i vissa fall under några veckor, för att vara säker på att de kommer vara förberedda.

Skapa en databas med säsongspersonal

Till sist är det intressant att följa hela denna process och skriva prestationsrapporter om säsongspersonalen för framtida anställningar. Om ni i organisationen av restauranger, skapar en databas med tillräckligt mycket information om profilen och de säsongsanställdas prestationer, är det en stor fördel eftersom det kommer att spara tid och energi inför nästa högsäsong.

Morsdag, Jul, Alla hjärtans dag, sommarsäsongen, gruppevents … det är många tillfällen under året då en restaurang behöver anställa extrapersonal. Det är därför som vi, förutom att ni sätter dessa tips i praktiken, även uppmuntrar er att inkludera TheFork Manager, vårt hanteringsprogram för restauranger, i ert arbetsteam, eftersom det kommer att vara ett viktigt hjälpmedel för att vara så effektiva som möjligt i dessa situationer när det är fullsatt. Klicka här för att börja dra nytta av dess fördelar i din verksamhet.